HET INSPIRATIEPAKKET

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van Green Tulips omschrijven wij onder meer welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers

IP adressen: alleen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Wanneer u het contact- of bestelformulier (voor abonnement InspiratiePakket) invult:

E-mailadres (verplicht): om uw reactie te kunnen beantwoorden en/of voor de facturering en het toesturen van het InspiratiePakket.

Naam (verplicht): om uw reactie te kunnen beantwoorden en/of voor de facturering.

Bedrijfsnaam (niet verpicht), naam, adres, postcode, woonplaats (verplicht): om het InspiratiePakket te kunnen toesturen en voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres (verplicht): om u een bevestiging te sturen van de bestelling en/of u betalingsverzoeken toe te zenden en voor verdere correspondentie.

Telefoonnummer (niet verplicht): uitsluitend om contact met u op te nemen bij vragen over niet-betaalde facturen.

Overige gegevens die worden vastgelegd:

Betalings- en factuurgegevens, start- en einddatum abonnement: voor onze abonnementenadministratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Gegevens die worden gegenereerd via de website:

Gegevens inzake aanmelders abonnementen: voor onze abonnementenadministratie.

Gegevens inzake overige bestellingen: om bestellingen te kunnen verzenden.

Andere gegevens:

Inhoud van eventuele (e-mail)correspondentie: om met u te corresponderen.

AAN WIE GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder "bewerkers"). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant/boekhouder/abonneeservice/verzender. De betalingsgegevens moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder. Alle gegevens inzake abonnementen van het InspiratiePakket worden verwerkt door onze abonneeservice FBW Woerden. De overige bestellingen worden uitgevoerd door Green Tulips te Eindhoven.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met die procedure.

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst.

GEVEN WIJ GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in onze administratie worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.

De gegevens van het contactformulier (anders dan bestellingen en/of abonnementen) worden niet opgeslagen.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

PLAATSEN WIJ COOKIES?

Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op de computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat uitsluitend om functionele cookies.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij 'Wat als u vragen of klachten heeft?'). Het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account.

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

WAT TE DOEN BIJ VRAGEN OF KLACHTEN?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen, neem dan contact op: info@greentulips.nl.

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 1 september 2018. Green Tulips behoudt zich het recht deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het om een nieuw doel voor dezelfde gegevens gaat, zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.